ALGEMENE VOORWAARDEN

Copperhead Tactical is een handelsnaam van, en onderdeel van Copperhead Airsoft B.V.. Hierna te noemen Copperhead. In dit document worden de volgende onderwerpen beschreven:

Hoofdstuk 1: Deelname aan evenementen, skirms en trainingen

Hoofdstuk 2: Replica-regels

Hoofdstuk 3: Niet toegestaan

Hoofdstuk 4: Huisregels

Hoofdstuk 5: Calamiteiten

Hoofdstuk 6: Aansprakelijkheid

Hoofdstuk 7: Veiligheid

Hoofdstuk 8: Airsoftuitje

Hoofdstuk 1: Deelname aan evenementen, skirms en trainingen

In het geval van het overtreden van een van de hieronder genoemde regels, behoudt Copperhead altijd het recht om een persoon zonder teruggave van het inschrijfgeld van het terrein te verwijderen. In sommige gevallen kan Copperhead ook een locatieverbod opleggen. U kunt dan niet langer deelnemen aan evenementen van Copperhead.

Toegang tot het terrein:
Alleen als u zich ingeschreven heeft en bij ons op de inschrijflijst staat, wordt u toegelaten tot het terrein.

De minimumleeftijd om deel te nemen aan onze airsoftactiviteiten is 18 jaar. Personen die jonger zijn dan 18 jaar mogen niet deelnemen en worden niet toegelaten op het evenement.

Bij deelname met een echt lijkende Airsoft replica dient u te beschikken over een geldig NABV ledenpas of een geldig introducé bewijs. Ook bent u als deelnemer verplicht een legitimatiebewijs bij u te dragen en te tonen als hier naar gevraagd wordt.

Boeken:
Voor het boeken van een airsoftactiviteit gaat u naar www.copperheadtactical.eu. Tijdens uw bestelling voldoet u direct het volledige bedrag. De boeking is pas definitief als het volledige bedrag is voldaan, d.w.z. dat de betaling ook daadwerkelijk verricht is en u de boekingsbevestiging heeft ontvangen.

Als u binnen 48 uur na uw betaling geen bevestigingse-mail hebt ontvangen, neem dan contact op via info@copperheadtactical.eu. Controleer vóór dat u contact opneemt eerst uw map waarin spam en ongewenste e-mailberichten worden geplaatst.

Annulering:
U kunt het door u geboekte deelname aan een evenement, skirm of training tot 48 uur voor aanvang annuleren. U kunt uw annulering alleen doorgeven via info@copperheadtactical.eu. Als u zich aan deze gestelde termijn houdt, storten wij binnen 14 dagen het door u betaalde bedrag terug op uw rekening.

Een uitzondering hierop is ‘overmacht’. Is er een situatie ontstaan, binnen de 48uur, waardoor u niet kunt deelnemen? Stuur dan een e-mail naar info@copperheadtactical.eu. Copperhead zal uw afmelding in heroverweging nemen en beoordelen of een coulance van toepassing is. Coulance kan zijn in de vorm van een code voor het boeken van een nieuwe skirm.

Een andere uitzondering is een pandemie, bijvoorbeeld zoals Covid-19. Als organisator valt op veel risico’s voorbereidingen te treffen. Echter op momenten als een risico niet te verwachten valt zoals een pandemie is Copperhead niet verplicht om het betaalde bedrag terug te betalen. Uit coulance zal er een code gestuurd worden, zodat er op een ander moment toch de boeking door kan gaan op de door u gewenste nieuwe datum.

Gebruik kortingscodes:
Het is mogelijk om bij aanmelding van bepaalde evenementen een code te gebruiken verkregen door bijvoorbeeld een winactie of een afmeldingscode. Deze codes kunnen niet worden omgewisseld voor geld of goederen tenzij anders aangegeven.

Codes kunnen eenmalig gebruikt worden tenzij anders aangegeven. Wanneer er een afmelding volgt bij gebruik van een code vervalt het recht op een nieuwe code of restitutie van het oorspronkelijk betaalde bedrag.

Codes hebben een maximale geldigheid van twee (2) jaar ofwel vierentwintig (24) maanden. De eerste dag van een code is de dag waarop de code is verstrekt.

Veiligheid:
Deelnemers aan een airsoftactiviteit van Copperhead zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen om letsel aan eigen persoon te voorkomen. Draag juiste oogbescherming met de veiligheidsnormering ANSI Z87.1 of EN166. Daarnaast zijn overige veiligheidsmaatregelen een sterk advies: Gezichtsbescherming, mondbescherming, gedegen schoeisel met enkelbescherming en geharde zolen, kniebescherming, elleboogbescherming, gedegen handschoenen, pet, helm.

De keuze en de verantwoordelijkheid voor overige veiligheidsmaatregelen ligt bij de deelnemer zelf, Copperhead adviseert met klem aan iedere deelnemer om zorg te dragen voor deze beschermingsmiddelen.

Bezoekers:
Enkel met toestemming van de directie van Copperhead worden er bezoekers toegelaten.

Eigen materiaal:
Copperhead kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing, beschadiging en/of misbruik van het materiaal van deelnemers die tijdens een airsoftactiviteiten gebuikt worden. Hier zijn de deelnemers van het evenement zelf verantwoordelijk voor.

Copperhead bewaard gevonden voorwerpen maximaal twee weken.

Hoofdstuk 2: Replica-regels

Niet volgens de wet toegestane airsoft-replica’s of Pyrotechnisch materiaal zijn niet toegestaan op het terrein. Mocht u toch worden betrapt, wordt u direct verwijderd van het terrein, zonder teruggave van het inschrijfgeld.

Rookgranaten en andere voorwerpen mogen alleen gebruikt worden als het vooraf is aangekondigd door Copperhead, dit wordt behandeld in de veiligheidsbriefing van het betreffende activiteit.

Huurkit:
Copperhead stelt het mogelijk om een huurkit af te nemen. Een huurkit omvat een replica (S.T.A.R. Dragon Ikazuchi Thunder Maul), magazijn + een herlading, airsoftveiligheidsbril en gezichtsbescherming. De kosten van de huurkit bedragen €30.-. Er is een mogelijkheid tot huur van een of meer voorwerpen van de huurkit. De kosten per onderdeel los van elkaar bedragen €5,- per voorwerp.

Het reserveren kan via info@copperheadtactical.eu. Als Copperhead de mogelijkheid heeft vastgesteld voor het afhuren van de huurkit ontvangt u een betaallink per e-mail. De reservering is alleen van kracht wanneer de betaling voor aanvang van de airsoftactiviteiten is voldaan.

Mondingssnelheid en MED regels:
Copperhead houdt zich aan de mondingssnelheid en MED regels die vastgesteld zijn door het NABV, namelijk:

STANDAARD KLASSE

Klasse Energie (J) FPS @ 0.20 gram MED (m) Max. gewicht (gr)
Assault 1,20 360 5 0,30
DMR 1,70 430 15 0,40
BAS 2,30 499 25 0,40

MED = Minimum Engaging Distance (Minimale schietafstand)
DMR = Dedicated Marksman Rifle
BAS = Bolt Action Sniper
FPS getallen zijn afgerond

Voorafgaand een evenement worden alle replica’s in het bijzijn van (een) Marshall(‘s) van Copperhead alle replica’s met een chronometer getest. De waarden die vastgesteld worden tijdens deze meting zijn bindend. Als uw replica aan de eisen voldoet mag u het speelterrein betreden. Copperhead behoudt het recht om tijdens het evenement steekproeven te doen waarbij de replica(’s) opnieuw getest worden op de mondingssnelheid.

Als Copperhead u tijdens het spel aantreft met een replica die harder schiet dan de vastgestelde mondingssnelheid, wordt u verwijderd van het evenement, zonder teruggave van het inschrijfgeld. Dit geldt ook voor het schieten binnen de MED.

Binnen de bovenstaande afstanden kunnen de spelers de tegenstander buitenspel stellen door:

  • De tegenstander aan te wijzen met de replica en “PANG” te roepen.
  • De tegenstander aan te raken en met een dummy knife en “KNIFE KILL” te roepen.

Copperhead Airsoft behoudt de mogelijkheid om restricties op te leggen betreffende het gebruik van de full auto functie op de replica’s.

HPA Systemen:
Alle HPA systemen dienen een tournament lock te hebben.

BB’s:
Op onze locatie zijn alleen de Biodegradable BB’s toegestaan i.v.m. de milieueisen.

Hier zal regelmatig op worden gecontroleerd. In het geval dat wij u betrappen op het gebruik van plastic bb’s, wordt u direct zonder teruggave van het inschrijfgeld van het veld verwijderd en krijgt u een terreinverbod. Als het gebruik van deze plastic bb’s financiële gevolgen heeft voor Copperhead, zullen wij u voor deze kosten persoonlijk aansprakelijk stellen.

Twijfelt u over of uw bb’s zijn toegestaan, vraag dit dan na via info@copperheadtactical.eu.

Airsoftapparaten mogen niet voorzien zijn van accessoires of (onder)delen, welke niet vallen onder de wettelijke vrijstellingsregeling. Deze voorwerpen vallen onder de wet Wapens en Munitie en maken geen deel uit van de regeling zoals vastgesteld.

Tijdens trainingen en/of schietavonden zijn klanten zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de bovengenoemde regels met betrekking tot de replica(’s). Het betreft immers geen evenement dat door Copperhead wordt georganiseerd. Deelnemers huren dan onder eigen verantwoordelijkheid een deel van het terrein af. Voor iedere schade geleden door het niet nakomen van de regels kan Copperhead niet aansprakelijk worden gesteld. Wel behoudt Copperhead de mogelijkheid om te controleren op de bovenstaande regels. Bij constatering van een overtreding behoudt Copperhead het recht om de deelnemer zonder teruggave van het inschrijfgeld van het terrein te verwijderen.

Hoofdstuk 3: Niet toegestaan

Onderstaande lijst is een leidraad maar niet leidend en kan uitgebreid worden. Copperhead behoudt altijd het recht om bepaalde voorwerpen en of gedragingen niet toe te laten op het terrein.

Vandalisme:
Vandalisme wordt in geen enkele vorm dan ook getolereerd. Gedacht kan worden aan (opzettelijke) vernieling van airsoftmateriaal van deelnemers en/of organisatie materiaal. Geleden schade wordt verhaald bij degene die de schade heeft veroorzaakt.

Mensen en dieren:
Indien u een dier spot, is het niet toegestaan hierop te schieten. Wanneer u dit doet, wordt u van het veld verwijderd zonder teruggave van het inschrijfgeld, krijgt u een locatieverbod en wordt er aangifte tegen u gedaan wegens dierenmishandeling.

Op het terrein van Copperhead worden ook politiehonden getraind. Alleen met toestemming van de hondenbegeleiders mag er contact zijn met de honden. Het is onder geen enkel beding toegestaan airsoft replica’s te richten op deze honden of de geleiders. Wanneer dit gebeurd wordt u per direct van het terrein verwijderd zonder teruggave van het inschrijfgeld en krijgt u een locatieverbod. Copperhead raad aan om het contact met de honden compleet te vermijden.

Elke schade die ontstaat door het niet opvolgen van deze regels, wordt op de betrokken speler(s) rechtstreeks verhaald.

Geweld, racisme, uitschelden, etc.:
Het is niet toegelaten uitingen van geweld of racisme te tonen. Dit houdt in dat fysiek en-of psychisch geweld niet getolereerd wordt. Mocht hier sprake van zijn, worden hier direct maatregelen op getroffen.

Deze maatregelen kunnen inhouden dat u per direct van het evenement wordt verwijderd, zonder recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Wapens:
Het dragen en/of gebruiken van wapens, bijvoorbeeld (vuur- en steek-) wapens, alarmpistolen is verboden. Het overtreden van deze regel heeft als gevolg een directe verwijdering van het evenement, zonder recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Roken, alcohol en verdovende middelen:
Roken is alleen toegestaan in de daartoe bestemde rookzones. Ook het nuttigen van alcoholische dranken is voor- of tijdens een speeldag niet toegestaan. Na de speeldag is dit mits gematigd gebruik wel toegestaan.

Verdovende middelen:
Het in bezit hebben en/of gebruiken van verdovende middelen is op dit terrein niet toegestaan. Bij het overtreden van deze regels wordt u per direct van het evenement verwijderd, zonder recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Ideologieën:
Copperhead werkt in haar verhaallijnen altijd met fictieve groepen. Badges, vlaggen en/of andere kenmerken of uitingen die verwijzen of betrekking hebben op een onwenselijke groepering zijn niet toegestaan. Copperhead behoudt het recht om te bepalen welke groeperingen onwenselijk zijn.

Commercie door derden:
Het is niet toegestaan om zonder toestemming handel te drijven tijdens de evenementen of activiteiten van Copperhead. Gedacht kan worden aan het verkopen van etenswaren, BB-verkoop, het verhuren of verkopen van airsoft materiaal, enz. Bij het overtreden van deze regel behoudt Copperhead het recht tot verwijdering van het evenement, zonder recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Hoofdstuk 4: Huisregels

Toiletgebruik:
Tijdens elk Copperhead evenement zijn er mobiele of vaste toiletten beschikbaar. Maak hier dan ook gebruik van, hou het schoon en pak geen boom.

Eten en drinken:
Op de evenementen van Copperhead is het toegestaan om eigen consumpties te nuttigen. Zorg er wel voor dat het afval niet blijft rondslingeren en ingeleverd wordt in/op de daarvoor bestemde plekken.

Gevonden Voorwerpen:
Heeft u iets gevonden? Lever dit in bij een Marshall van Copperhead.

Zij zullen hun best ervoor doen dat dit bij de rechtmatige eigenaar terechtkomt. De gevonden voorwerpen worden na het evenement maximaal een maand bewaard.

Bent u iets verloren tijdens uw bezoek? Meldt dit bij de organisatie en stuur een e-mail naar info@copperheadairsoft.nl.

Hoofdstuk 5: Calamiteiten

Ongevallen:
Een ongeval zit in een klein hoekje. Hier houdt Copperhead rekening mee.

Er is ten allen tijde een gediplomeerde EHBO’er aanwezig. Deze draagt zorg voor de eerste hulp bij het ongeval.

Als er een ongeval plaatsvindt, roep dan luid “EHBO” zodat er direct actie ondernomen wordt.

Tijdens een ongeval wordt het spel tijdelijk gestaakt. De spelers dienen hun replica(’s) dan te ontladen en zich te verzamelen bij het op dat moment door de Marshall aangegeven verzamelpunt, zodat de maatregelen doeltreffend genomen kunnen worden. Het is van belang dat de instructies van de EHBO’er en/of Marshall(s) direct opgevolgd worden.

Het spel wordt pas vervolgd nadat de organisatie Copperhead daartoe opdracht voor heeft gegeven.

Brand:
Een brand kan altijd ontstaan. Mocht er een brand ontstaan, roep dan luid “Brand” zodat er direct actie ondernomen wordt. Volg daarna altijd de aanwijzingen van het personeel op.

Als er brand ontstaat, worden alle activiteiten direct gestaakt. Alle aanwezige spelers dienen hun replica’s dan te ontladen en zich te verzamelen bij het verzamelpunt.

Hoofdstuk 6: Aansprakelijkheid

De organisatie Copperhead houdt ten alle tijden het recht om wijzigingen met directe ingang en zonder enige vorm van kennisgeving aan te brengen in de regels en voorschriften.

Copperhead sluit elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, in welke vorm of aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan één van de evenementen.

Hoofdstuk 7: Veiligheid

In het speelveld en op de sportschuttersbaan dient u ten alle tijden een veiligheidsbril te dragen welke aan de veiligheidsnormen (ANSI Z87.1 en EN166) voldoet. Alles buiten het speelveld en de sportschuttersbaan telt als SAFETY-ZONE en is het dragen van een gepaste veiligheidsbril niet verplicht. Overige veiligheidsmaatregelen leest u in: hoofdstuk 1, veiligheid.

Voordat u de SAFETY-ZONE vanuit het speelveld of de sportschuttersbaan betreedt, neemt u de volgende stappen:

  • Haal het magazijn uit uw replica
  • Schiet op de grond totdat er geen BB’s meer uit komen.
  • Zet uw replica op ‘SAFE’.

Dit geldt ook voor uw Side-Arm!

Een uitzondering op deze regel zijn de zogenaamde box magazijnen (drum mags). In dit geval dient de batterij te worden losgekoppeld van de replica.

Dry-shots (uw replica afvuren zonder daadwerkelijk een BB af te vuren) zijn ook niet toegestaan in de SAFETY-ZONE. Het laden en afvuren van uw replica is dan ook alleen toegestaan op de sportschuttersbaan en/of het speelveld.

Als iemand van Copperhead een overtreding van deze regels constateert krijgt u een waarschuwing. Bij ernstige overtredingen of misdragingen worden deze genoteerd en besproken met de NABV, dit kan dus ook gevolgen hebben op uw lidmaatschap.

Media regelement:
Copperhead is altijd gerechtigd beeld en filmmateriaal, dat is gemaakt tijdens een van onze evenementen of activiteiten, te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Foto’s en video’s gemaakt op het terrein mogen niet verkocht worden tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Alleen met schriftelijke toestemming wordt een fotograaf en/of videograaf toegestaan op het terrein.

Parkeren en rijden op het terrein:
Op het terrein van Copperhead is de maximumsnelheid voor voertuigen “stapvoets”.

  • Voertuigen dienen op de daarvoor bestemde parkeerplaats geparkeerd te worden.
  • Het parkeren van uw auto is geheel op eigen risico.

Hoofdstuk 8: Airsoftuitje

Onderstaand is een aanvulling op bovenstaand en betreft vrienden- of bedrijfsuitje.

Leeftijd:
Iedere deelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn. Copperhead behoudt het recht om te vragen naar identificatie en de persoonsgegevens vast te leggen.

Genotsmiddelen:
Het nuttigen van genotsmiddelen, zoals drugs en alcoholische dranken, zijn voor en tijdens een uitje verboden. Copperhead behoudt het recht om de deelnemer of deelnemers de toegang te ontzeggen.

Uitleenmiddelen:
Tijdens het uitje wordt er gebruik gemaakt van meerdere middelen die Copperhead ter beschikking stelt. Copperhead behoudt zicht het recht om bij ontvreemding van een of meerdere uitleenmiddelen een schadevergoeding te eisen, tevens zal er aangifte gedaan worden. Copperhead behoudt zich het recht om bij beschadiging van een of meerdere uitleenmiddelen een schadevergoeding te eisen. Dit geldt ook voor objecten op het terrein.

Veiligheid:
Het is deelnemers niet toegestaan om te klimmen op objecten. Tevens is het niet toegestaan om goederen en/of objecten van het terrein mee te nemen.

Boeken:
Een airsoftuitje is te boeken via het online contactformulier op https://copperheadtactical.eu/airsoft-uitje/ of via e-mail info@copperheadtactical.eu.

Een boeking is pas definitief als er via e-email positief op een boekingsaanvraag is gereageerd en datum en tijdstip is bevestigd, plus wanneer er 50% van het totale aanvraag is voldaan binnen 7 kalenderdagen. Deze betaling geschiedt via een betaallink welke verstuurd wordt met de bevestiging van de reservering.

Omdat we veel boekingen krijgen zijn er geen rechten te ontlenen aan de aanvraag van beschikbaarheid. Het kan zijn dat tussen een aanvraag en het formele boeken de datum en tijd ondertussen bezet is. Wacht dus niet te lang met boeken na de beschikbaarheidsvraag!

Annuleren:
Boekingen kunnen tot 14 kalenderdagen voor aanvang van het vrienden- of bedrijfsuitjes kosteloos worden geannuleerd. De vooraf betaalde reserveringskosten worden binnen 14 kalenderdagen op de rekening teruggestort.

Copperhead rekent 50% van het boekingsgeld als annuleringskosten wanneer de afmelding binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van het vrienden- of bedrijfsuitjes is.

Copperhead rekent 100% van het boekingsgeld als annuleringskosten wanneer de afmelding binnen 3 kalenderdagen voor aanvang van het vrienden- of bedrijfsuitjes is.

Is bij het boeken een boeking gemaakt voor catering, zal Copperhead 100% annuleringskosten op de catering inrekening brengen wanneer een afmelding binnen 3 kalenderdagen voor aanvang van het vrienden- of bedrijfsuitjes is.

Een eventuele rekening sturen wij naar diegene die geboekt heeft voor de groep. Deze persoon is dan ook verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening.